Prelucrarea datelor cu caracter personal2020-02-11T08:35:44+00:00

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directive 95/46/CE, S.C. HILCON S.R.L., cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 10/34, jud. Harghita, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Categoriile de date prelucrate
– nume și prenume
– adresa de email

Scopul colectării datelor este:
• informarea și contactarea utilizatorilor
• în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui S.C. Hilcon S.R.L., în calitate de operator.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: împuternicitul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul S.C. Hilcon S.R.L., respectiv operatorul de vânzări prin telefon și administratorul de imobile. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele dvs. vor fi păstrate cel mult 1 an.
Măsuri tehnice și organizatorice de securitate:
• Datele sunt păstrate electronic, în formă criptată AES, în baza de date MySQL
• Se asigurară numai acces autorizat la date, se verifică corectitudinea datelor și recuperarea datelor în caz că apar probleme
• Actele în format hârtie sunt arhivate conform prevederilor legale în vigoare
• Sediul este protejat cu alarme sau camere video;
• controlul accesului în sediu și supravegherii vizitatorilor;
• Ținerea în siguranță a echipamentelor IT, în special a dispozitivelor mobile (laptopuri, tablete și telefoane mobile);
• Sistemele care prelucrează date personale sunt sigure;
• securității datelor personale;
• Site-urile proprii și a alte servicii online sau aplicații sunt sigure, se interzice descărcarea de programe neautorizate;
• Pregătirea adecvată a salariaților
• În cazul încălcării securității datelor, precum și în cazul oricărui incident care are ca efect încălcarea securității datelor, operatorul va notifica autoritatea pentru protecția datelor în termen de 72 ore, precum și persoana vizată în cel mai scurt timp.

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces la datele furnizate, de dreptul de rectificare, de dreptul la restricționarea prelucrării, de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la responsabilul pentru protecția datelor (DPO) numit la nivelul S.C. Hilcon S.R.L. adresa de corespondență în Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 2, județul Harghita sau la adresa de email dpo@hilcon.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Puteți de asemenea să contactați autoritatea de supraveghere:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
+40.318.059.211
+40.318.059.212
www.dataprotection.ro

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.